Γενικές πληροφορίες

Τίτλος Συνεδρίου:

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών-Συμπεριφοριστικών Προσεγγίσεων σε Παιδιά και Εφήβους
«Εμβαθύνοντας στην Κλινική Πράξη»

Τόπος Διεξαγωγής Συνεδρίου:

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Λεωφόρος Συγγρού 136, 176 71, Αθήνα

Ημερομηνίες Διεξαγωγής Συνεδρίου:

30-31 Μαρτίου 2019

Χορηγός Εντύπων:

Εκδόσεις «ΤΟΠΟΣ»

Χορηγοί:

Εκδόσεις «ΤΟΠΟΣ»
Διοργάνωση Συνεδρίων «Diazoma Conferences and Events»

Σημαντικές ημερομηνίες:

Από 05 Νοεμβρίου 2018: Έναρξη υποβολής εργασιών
Έως 22 Ιανουαρίου 2019: ΝΕΑ Λήξη υποβολής περιλήψεων
Έως 15 Φεβρουαρίου 2019: Ανακοίνωση αποδοχής ή απόρριψης περιλήψεων
Έως 15 Μαρτίου 2019: Έγκαιρη εγγραφή

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:

Παρακολούθηση των εργασιών, συνεδριακό υλικό, εναρκτήρια τελετή και δεξίωση υποδοχής, διαλείμματα καφέ, βεβαίωση συμμετοχής

Είδη παρουσίασης:

Εργαστήρια, συμπόσια, αναρτημένες ανακοινώσεις
-Οι αναρτημένες ανακοινώσεις θα πρέπει να αφορούν ερευνητικές μελέτες ή μελέτες περίπτωσης.
Δεν θα γίνουν δεκτές αναρτημένες ανακοινώσεις που θα αφορούν βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις.
Θα δοθεί βραβείο στην καλύτερη αναρτημένη ανακοίνωση.

Ιστοσελίδα Συνεδρίου:

www.childCBT2019.gr

Γραφείο Διοργάνωσης:

Diazoma Conferences and Events
Διοργάνωση Συνεδρίων
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε 6, 71305, Ηράκλειο, Κρήτη
Λεβέντη Μαρία
E-mail: info@diazoma.net
Τηλ. (0030) 2810.321494, 6908215112
Fax (0030) 2810.321494
www.diazoma.net