Περιλήψεις

Έναρξη Υποβολής Περιλήψεων: 05/11/2018
ΝΕΑ Λήξη Υποβολής Περιλήψεων: 22/01/2019
Ημερομηνία γνωστοποίησης αποδοχής/απόρριψης περιλήψεων: μέχρι 15/02/2019
Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ https://childcbt2019.synedry.com
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν:
-Αναρτημένες Ανακοινώσεις
-Συμπόσια
-Εργαστήρια
-Οι αναρτημένες ανακοινώσεις θα πρέπει να αφορούν σε ερευνητικές μελέτες ή μελέτες περίπτωσης.
Δεν θα γίνουν δεκτές αναρτημένες ανακοινώσεις που θα αφορούν σε βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις.
Θα δοθεί βραβείο για την καλύτερη αναρτημένη ανακοίνωση.
-Το ίδιο άτομο μπορεί να υποβάλει μέχρι 2 ανακοινώσεις (αναρτημένη ανακοίνωση ή ανακοίνωση συμποσίου) με την ιδιότητα του πρώτου συγγραφέα.
-Ο παραπάνω περιορισμός δεν αφορά στην υποβολή προτάσεων για εργαστήρια.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Αγχώδεις Διαταραχές
 • Διαταραχές της Διάθεσης
 • Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή
 • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/ Υπερκινητικότητα
 • Διαταραχές Διαγωγής στην Εφηβεία
 • Τραύμα
 • Διαχείριση πόνου στην παιδική ηλικία
 • Χρόνιες παθήσεις
 • Εθισμός και εξαρτήσεις
 • Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής και Παχυσαρκία
 • Δυσκολίες στις Διαπροσωπικές Σχέσεις
 • Νοητική Υστέρηση
 • Διάχυτες και Ειδικές Αναπτυξιακές Διαταραχές
 • Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Απώλεια
 • Εκφοβισμός
 • Προβλήματα παιδιών προσχολικής ηλικίας
 • Νέες τάσεις στη ΓΣΘ παιδιών και εφήβων
 • Θεραπεία Σχημάτων
 • Ενσυνειδητότητα
 • Παρέμβαση στην οικογένεια
 • Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Παιγνιοθεραπεία
 • Χρήση ιστοριών στη ΓΣΘ παιδιών και εφήβων
 • Χρήση της τέχνης στη ΓΣΘ παιδιών και εφήβων
 • Νευροεπιστήμες και ΓΣΘ παιδιών και εφήβων
Για ερωτήσεις σχετικά με την υποβολή εργασιών:
Λεβέντη Μαρία – Diazoma Conferences and Events – Γραφείο Διοργάνωσης Συνεδρίου
Τηλ. Επικοινωνίας: 2810/321494, 6908215112 Fax: 2810/321494
Email: info@diazoma.net