Εργαστήρια

 

Το κόστος συμμετοχής, ανά συμμετέχοντα, ανά εργαστήριο θα είναι 10.00 ευρώ για το πρώτο και 5,00 ευρώ για κάθε επόμενο. Σημαντική προυπόθεση για να εγγραφείτε σε εργαστήριο είναι να έχετε ήδη ολοκληρώσει την εγγραφή σας στο συνέδριο.
Τα διαθέσιμα εργαστήρια θα ανακοινωθούν μετά την τελική κρίση των υποβολών περιλήψεων από την Επιστημονική Επιτροπή.