Επικοινωνία

Για Υποβολή Περιλήψεων – Εγγραφή – Γενικές Πληροφορίες:

Diazoma

Diazoma Conferences and Events
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε 6, 71305, Ηράκλειο, Κρήτη
Λεβέντη Μαρία
Τηλ.: +30 2810 321494, 6908215112
Fax: +30 2810 321494
E-mail: info@diazoma.net
Website: www.diazoma.net